Navi Enerji   " En Güvenilir Çözüm Ortağınız "

0362 233 22 23

cem@navi.com.tr

Selahiye Mah. 2.Bulvar Yolu No: 20  İlkadım / SAMSUN

Pzt - Cmt: 8:00 - 18:00

Pazar: KAPALI

Yangın

 

YANGIN POMPASI

Yangın pompası yönetmelik gereği aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gerekir; 7.2.2 Pompalar 7.2.2.1 Yangın Pompaları : Sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompalar, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140’ı kadar olmalı ve %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65’inden daha küçük olmamalıdır. Bu tür pompalar, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, anma debi değerlerinin %130’u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir. 7.2.2.2 Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır. 7.2.2.3 Pompanın çevrilmesi elektrik motoru yanı sıra içten yanmalı motorlar veya türbinler vb. ile olabilir. 7.2.2.4 Yedek diezel pompa kullanılmadığı takdirde yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan sağlanarak, yapının genel elektrik sisteminden bağımsız beslenecektir. 7.2.2.5 Yangın pompalarının, otomatik hava boşaltma valfı, sirkülasyon rahatlama valfı gibi yardımcı elemanlar bulunmalıdır. 7.2.2.6 Her pompanın ayrı bir kumanda panosu olmalıdır. Pano kilitli olmalıdır. Elektrik kumanda panosu, faz hatası, faz sırası hatası, kumanda fazı hatası, bilgi ışıklarıyla donatılmalıdır. Açma kapama şalterine pano kilidi açılmadan erişilememelidir. 7.2.2.7 Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarı olmalıdır. Basınç anahtarları,kumanda panosunun içine yerleştirilmiş, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden, su darbelerine karşı korumalı, alt ve üst değerler ayrı ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra kilitlenebilir olmalıdır. 7.2.2.8 Pompa kontrolü basınç kumandalı tam (otomatik başla-otomatik dur) veya yarı otomatik (otomatik başla-elle dur) olabilir. 7.2.2.9 Pompa odası veya pompa istasyonunda +4°C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanacaktır. 7.2.2.10 Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil aydınlatma sağlanacaktır. 7.2.2.11 Zemin yeterli bir drenaj için eğimli olarak hazırlanarak pompa, sürücü, kontrol panosu vb. gibi kritik cihazlardan suyun uzaklaştırılması sağlanacaktır. Yurıdakilerle paralel NFPA standartlarını da taşıması gerekir, onları da ilerleyen günlerde belirteceğiz. YANGIN TESİSATI Yangın vak’aları kolay kolay ortaya çıkmaz ve o yüzden birçok insanın gözünden kaçan büyük bir risktir. Yangın en beklenmedik durumda ortaya çıkar ve önlem almak için genelde geç kalınmış olunur. Yangın Koruma Tesisatı, çıkabilecek yangınlara karşı sürekli hazır durumda bulunan bir söndürme tesisatıdır. Bu konunun standartlarını belirleyen ülke Amerikadır ve onların NFPA (National Fire Protection Association) standartları dünya çapında referans haline gelmiştir. 09.09.2009 tarihinde son halini almış olan Türkiye Yangın Koruma Yönetmeliği bile birçok maddesi ile NFPA’yı referans almıştır. Navi Enerji, tesisatın oluşturulmasında ilgili yerin yangın tehlike sınıfı ilgili standartlara göre belirler, devamında bu sınıfa ve ürüne göre çözüm önerileri getirir ve uygulamayı yapar. Yangın Tehlike Sınıfına göre çeşitli korunma ve söndürme önlemleri bulunmaktadır. • Sulu Söndürme Sistemleri • Buharlı Söndürme Sistemleri • Köpüklü Söndürme Sistemleri • Gazlı Söndürme Sistemleri • Kimyasal Söndürme Sistemleri Sigorta firmalarından ciddi indirimler alabilmek ve sonrasında ”Yangın tesisatı vardı ancak sökülmüş, yangın tesisatın ilgili standartları kapsamadığı için ödeme uygun bulunmamıştır…” gibi bahaneleri önlemek için gerekli danışmanlık ve çözümler için bizlere ulaşabilirsiniz. GAZLI SÖNDÜRME Sulu söndürme sistemin vereceği zararın fazla olması, diğer söndürücü türlerin geride bakmış oldukları maddeler gereği temizliğin problem olduğu ortamlar için alternatif söndürme çözümüdür. Tabii tek sebebi yukarıda sayılanlar olmayıp, özellikle trafo odaları, server odaları gibi bilişim sistemlerin yoğun olduğu yerler için tercih edilir. Yönetmelikte listelenmiş maddeler şu şekildedir; a.) Bilgi işlem merkezleri b.) Kontrol odaları c.) Server sistem odaları d.) Tarihi eserlerin korunduğu yerler e.) Emanetler f.) Arşiv odaları gibi yerine konması güç olan değerlerin korunduğu yerler için gazlı söndürme sistemleri kullanılır. MERDİVEN BASINÇLANDIRMA Yangınlarda ölümlerin %80′inden fazlası dumandan boğulmalardan veya zehirlenmelerden olmaktadır. Bu nedenle yangında dumanın kontrol edilmesi ve insanlara zarar vermeden binadan atılması gereklidir. Genellikle iki yaygın yöntem kullanılmaktadır: Basınçsızlaştırma ve basınçlandırma. Duman tahliyesi için duman çekiş bacaları ve bölmeleri ile alev yönlendirme bacaları da tercih edilebilinir. Genellikle fan yardımıyla basınçlandırma sistemleri yaygındır. SPRİNG TESİSATI Yangın Koruma Tesisatı, çıkabilecek yangınlara karşı sürekli hazır durumda bulunan bir söndürme tesisatıdır. Bu konunun standartlarını belirleyen ülke Amerikadır ve onların NFPA (National Fire Protection Association) standartları dünya çapında referans haline gelmiştir. 09.09.2009 tarihinde son halini almış olan Türkiye Yangın Koruma Yönetmeliği bile birçok maddesi ile NFPA’yı referans almıştır. Navi Enerji, tesisatın oluşturulmasında ilgili yerin yangın tehlike sınıfı ilgili standartlara göre belirler, devamında bu sınıfa ve ürüne göre çözüm önerileri getirir ve uygulamayı yapar. Yangın Tehlike Sınıfına göre çeşitli korunma ve söndürme önlemleri bulunmaktadır. • Sulu Söndürme Sistemleri

• Buharlı Söndürme Sistemleri

• Köpüklü Söndürme Sistemleri

• Gazlı Söndürme Sistemleri

• Kimyasal Söndürme Sistemleri Sigorta firmalarından ciddi indirimler alabilmek ve sonrasında ”Yangın tesisatı vardı ancak sökülmüş, yangın tesisatın ilgili standartları kapsamadığı için ödeme uygun bulunmamıştır…” gibi bahaneleri önlemek için gerekli danışmanlık ve çözümler için bizlere ulaşabilirsiniz.